Doelgroepen

 

Mensen uit de volgende doelgroepen kunnen werken in de zorgtuin:

 

- Mensen met een verstandelijke beperking

- Mensen met een lichamelijke beperking

- Mensen met een psychische of sociale problemen

- Leerlingen uit het speciaal onderwijs

- Leerlingen uit het voortgezet onderwijs die een maatschappelijk stage willen lopen

- Mensen die in een burn-out zijn geraakt