De aanloop naar de zorgtuin

De gedachten om te werken aan de ontwikkeling van een zorgtuin is in de loop van 2005 ontstaan. In deze richting waren nog geen dagactiviteiten beschikbaar. Te denken valt aan een dagbesteding met eventuele leerdoelen, waarbij structuur en geborgenheid voorop staan. Zowel bij verzorgingsinstellingen als bij land- en tuinbouwers leeft er belangstelling om mensen met minder mogelijkheden op te vangen op land- en tuinbouwbedrijven. Die opvang kan verscheidene vormen aannemen.

 

Tot slot:

werken in de tuin geeft een zinvolle dagbesteding, zorgt voor sociale contacten en is gezond. Samen presenteren geeft een goed gevoel.

Informatie via telefoon: 06-31 57 47 43 of e-mail: info@zorgtuinonland.nl