Samenwerking

De zorgtuin is zelfstandig en de financiering gebeurt buiten de zorginstelling om, bijvoorbeeld via het PGB.

Samenwerking met een zorginstelling voor mensen met een beperking is eveneens een mogelijkheid.