Werkzaamheden

 

Mensen vinden in de tuin een zinvolle dagbesteding. Ze kunnen op een goede manier samenwerken, waarbij ieders mogelijkheden ten volle worden benut. De volgende activiteiten of werkzaamheden kunnen worden aangeboden:

 

- Werken in de tuin

- Verzorgen en oogsten van groenten

- Verzorgen van dieren

- Bomen en heesters snoeien

- Tuinaanleg en onderhoud

- Plantjes zetten

- Excursies naar bedrijven en of instellingen

- Organiseren van een open dag

- Informele middagen

 

Door het aanbieden van allerlei activiteiten krijgen mensen weer motivatie en de nodige stimulans om hun leven opnieuw structuur te geven en weer zo 'normaal' mogelijk in de maatschappij te staan.